hlavičky

Nasza historia

linie

 

Nasza historia

OKG to czeska firma z długoletnią tradycją w produkcji i dystrybucji produktów naturalnych wpływających korzystnie na zdrowie ludzkie.

Historia firmy sięga 2001 roku. Od tej pory jej produkty wypróbowały tysiące zadowolonych klientów, którzy przekonali się o ich korzystnym wpływie na ludzkie zdrowie, witalność, urodę oraz kondycję fizyczną.

Ca gama produktów OKG jest wytwarzana w Czechach, a każdy z produkowanych przez nas suplementów diety może nosić miano produktu naturalnego!

Działalności
naszej firmy przyświeca jeden, konkretny cel: dotrzeć z produktami naturalnymi najwyższej jakości do każdego domu w Czechach, w Europie i na całym świecie.

 

Uważamy, że naturalne oddziaływanie substancji naturalnych, zawartych w naszych produktach, wpływa dodatnio na jakość życia ludzkiego i dzięki temu sta się one naturalną częścią odżywiania i dbałości o zdrowie każdego człowieka.

 

Nasza wizja

Chcemy pomagać ludziom prowadz pełnowartościowe i wszechstronne życie dzięki produktom naturalnym, które pozytywnie wpływają na ich zdrowie oraz ogólną kondycję fizyczną i psychiczną.

Chcemy umożliwić ludziom otwarcie własnej działalności gospodarczej z perspektywą osiągnięcia niezależności finansowej, a to każdemu bez względu na wiek, płeć i stan zdrowia, przynależność etniczną, religijną i polityczną, niezależnie od rasy, statusu społecznego i przeszłości.

Poprzez zaufanie i wsparcie przedsiębiorczości chcemy przywracać ludziom godność, samoświadomość, tożsamość, pewność siebie i niezależność.Wartości OKG

INTEGRALNOŚĆ OSOBISTA: oddziaływanie swoją postawą, przykładem osobistym, w oparciu o spójność myśli, słów i czynów.

LOJALNOŚĆ: 100% utożsamienie się z
marką OKG oraz produktami.

ROZWÓJ OSOBISTY:
nieustanne kształcenie się oraz odkrywanie starej i nowej wiedzy z dziedziny medycyny naturalnej, aby móc oferować tylko sprawdzone, zdrowe i skuteczne substancje naturalne.

POSZANOWANIE: poszanowanie wszystkich naszych klientów, a także współpracowników.

UCZCIWOŚĆ: spełnianie obietnic i
wykonywanie zobowiązań złożnych klientom oraz współpracownikom.

ZAUFANIE:
okazywanie wzajemnego zaufania w firmie podstawą naszego sukcesu.

PRZYJAŹŃ: kształtowanie i podtrzymywani
e przyjaznych stosunków międzyludzkich, przyczyniającego do ogólnej pozytywnej atmosfery panującej wewnątrz i na zewnątrz firmy.

AKCEPTACJA: pozytywny i pełen poważania stosunek do siebie samego, umożliwiający akceptację innych osób.