hlavičky

Nasza historia

linie

Nasza historia


OKG to czeska firma z długoletnią tradycją w produkcji i dystrybucji produktów naturalnych wpływających korzystnie na zdrowie ludzkie.

Historia firmy sięga 2001 roku. Od tej pory jej produkty wypróbowały tysiące zadowolonych klientów, którzy przekonali się o ich korzystnym wpływie na ludzkie zdrowie, witalność, urodę oraz kondycję fizyczną.

Ca gama produktów OKG jest wytwarzana w Czechach, a każdy z produkowanych przez nas suplementów diety może nosić miano produktu naturalnego!

Działalności naszej firmy przyświeca jeden, konkretny cel: dotrzeć z produktami naturalnymi najwyższej jakości do każdego domu w Czechach, w Europie i na całym świecie.
Uważamy, że oddziaływanie substancji naturalnych, zawartych w naszych produktach, wpływa dodatnio na jakość życia ludzkiego i dzięki temu sta się one naturalną częścią odżywiania i dbałości o zdrowie każdego człowieka.

 

Nasza wizja

Chcemy pomagać ludziom prowadz pełnowartościowe i wszechstronne życie dzięki produktom naturalnym, które pozytywnie wpływają na ich zdrowie oraz ogólną kondycję fizyczną i psychiczną.

Chcemy umożliwić ludziom otwarcie własnej działalności gospodarczej z perspektywą osiągnięcia niezależności finansowej, a to każdemu bez względu na wiek, płeć i stan zdrowia, przynależność etniczną, religijną i polityczną, niezależnie od rasy, statusu społecznego i przeszłości.

Poprzez zaufanie i wsparcie przedsiębiorczości chcemy przywracać ludziom godność, samoświadomość, tożsamość, pewność siebie i niezależność.Wartości OKG

INTEGRALNOŚĆ OSOBISTA: oddziaływanie swoją postawą, przykładem osobistym, w oparciu o spójność myśli, słów i czynów.

LOJALNOŚĆ: 100% utożsamienie się z marką OKG oraz jej produktami.

ROZWÓJ OSOBISTY: nieustanne dokształcanie oraz odkrywanie starej i nowej wiedzy z dziedziny medycyny naturalnej, umożliwiające lepsze poznanie oddziaływania sprawdzonych, zdrowych i skutecznych substancji naturalnych.

POSZANOWANIE: poszanowanie wszystkich naszych klientów i współpracowników.

UCZCIWOŚĆ: spełnianie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań złożonych klientom oraz współpracownikom.

ZAUFANIE: wzajemne zaufanie to klucz do sukcesu osobistego i do sukcesu firmy.

PRZYJAŹŃ: kształtowanie i podtrzymywanie przyjaznych stosunków międzyludzkich, przyczyniających się do kreowania atmosfery wzajemnej życzliwości.

AKCEPTACJA: pozytywny, pełen poważania i akceptacji, stosunek do siebie samego i innych osób.