hlavičky

Kontakt

linie

KONTAKT

O.K.G., s.r.o.

Siedziba:

Hybešova 42
602 00 Brno — CZ

REGON CZ: 26241919
NIP CZ: CZ26241919

Dział Sprzedaży:

tel.:/fax: (+420) 543 12 82 85
tel. kom.: (+420) 775 611 016

e-mail: pokorny@okg-family.cz

Przedstawicielstwo w Polsce:

Andrzej Kurowski

Montażowa 1
43 300 Bielsko - Biała

tel. kom.: (+48) 508 565 805

e-mail: info@okg-family.pl